EEA Grants

fondong_logo

Logo ZURY jpg

 

 

 

 

Asociația ZURY din Timișoara implementează în perioada 17.04.2014 – 16.06.2014 proiectul “Consolidarea capacității orgnizațiilor de tineret din România și Norvegia” împreună cu organizația parteneră din Norvegia – Balestrand Ungdomslag ce are drept obiective:

  • cunoașterea organizațiilor implicate prin schimbul de experiență între partenerii implicați și împărtășirea rezultatelor activităților și proiectelor desfășurate, cunoașterea reprezentanților organizațiilor și a expertizei lor în domeniu
  • identificarea de zone comune de lucru și de intervenție în conformitate cu scopul partenerilor implicați și constituirea premisele dezvoltării unor viitoare proiecte care să vină în sprijinul grupurilor țintă vizate prin intermediul liniei de finanțare a Fondului ONG
  • stabilirea de contacte cu potențiale alte structuri, organizații și/sau instituții din Norvegia în vederea consolidării relațiilor bilaterale și stabilirea de parteneriate în domeniul tineretului între cele două state implicate

În cadrul proiectului este programată o mobilitate în Norvegia pe parcursul a 10 zile în perioada 15.05.2014 – 25.05.2014 prin intermediul căruia se urmărește cu precădere stabilirea unui prim contact direct cu organizația parteneră, îmbunătățirea cunoașterii și întelegerii reciproce și mai ales a obiectivelor și activităților fiecărei organizații implicate cu scopul de a ajuta la dezvoltarea și consolidarea capacității acestora de a implementa diverse proiecte, de a face schimb de experiență și de a împărtășii bune practici din domeniul de intervenție pe care ambele îl vizează: activitatea de tineret. În cadrul mobilității vor participa 2 reprezentanți ai Asociației ZURY din Timișoara precum și 2 reprezentanți ai organizației partenere din Norvegia.

Un alt rezultat al proiectului de mobilitate vizează conceperea și diseminarea unei baze de date cu potențiali parteneri, organizații, structuri și instituții din Norvegia care vor ajuta la consolidarea relațiilor bilaterale între state, creșterea potențialului de accesare al fondurilor disponibile, în special prin intermediul Fondului ONG și dezvoltarea de proiecte comune.

În vederea atingerii acestui rezultat, pe parcursul mobilității reprezentanții Asociației ZURY vor desfășura vizite în 3 comunități locale din Norvegia și anume: Balestrand, Oslo și Kristiansand, fiind programate diverse vizite și întâlniri, aceștia urmând a intra în contact cu reprezentanți ai altor organizații din zonă.

Proiectul “Consolidarea capacității organizațiilor de tineret din România și Norvegia” este un proiect implementat de către Asociația ZURY din Timișoara și finanțat prin intermediul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (SEE), administrat în România de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) prin Fondul ONG.

Pentru informatii oficiale despre Mecansimul financiar al Spatiului Economic European (SEE) si Programul Norvegian de Cooperare, accesati:

www.eeagrants.org